четвер, 28 червня 2012 р.

До уваги інструкторів МОКП!

У зв'язку із тривалим процесом здачі звітів інструкторами МОКП за результатами проведення реєстрації педагогів області у червні (прийом звітів тривав до 27 червня 2012 р.) оформлення договорів на оплату також затягується.
Отже, зароблені гроші ви зможете отримати в ощадкасі в серпні цього року.

вівторок, 12 червня 2012 р.

Ще раз про "традиційне" навчання

Мушу ще раз повернутися до проблеми вибору форми навчання. Як виявляється, вибір цей є проблемним, в першу чергу, через нерозуміння або незнання педагогів про різницю між кредитно-модульною та так званою традиційною формою підвищення кваліфікації.
Давайте розберемося у цьому більш прискіпливо.
Отже, кредитно-модульна система підвищення кваліфікації це форма навчання, в якій навчальне навантаження (216 год. очного та самостійного навчання) рівномірно розподілено на 4 роки. Приблизно по 1 тижню очного навчання в рік. Якщо розібратись уважно, то по суті, це навчання власне в ЛОІППО відбувається тільки два роки. Адже перший рік присвячено підвищенню кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій, тренінги за цим модулем відбуваються на базі опорних навчальних закладів в області, тобто на місцях і їхати нікуди не треба. Останній діагностико-аналітичний модуль передбачає складання комплексного заліку, який тепер можна складати з будь-якого комп'ютера підключеного до мережі Інтернет, тобто це можна зробити навіть не виходячи з дому, або школи.  Отже, залишається 2 та 3 рік навчання, коли відбувається підвищення кваліфікації на професійних модулях. Тобто, фактично навчання в ЛОІППО триває по 1 тижню на 2 та 3 році навчання. Решта часу слухачі курсів мають можливість виконати самостійний етап навчання (модульну контрольну роботу), виконане завдання надсилається електронною поштою в ЛОІППО, тобто привозити фізично нічого не треба.
Хочу зазначити, що така система підвищення кваліфікації  забезпечує реалізацію неперервної освіти педагогів та певним чином допомагає вирішити проблему відсутності достатнього фінансування для оплати замін та відряджень на курси педагогів. Ні для кого не секрет, що фінансування залишається ахілесовою п'ятою освіти і досі вирішення цієї проблеми лежить на плечах місцевих органів влади, а там грошей нема.
Із введенням електронної залікової книжки та можливості слухачам курсів самостійно визначати власну траєкторію навчання (планується із 2013 року), а також із забезпеченням більшої прозорості щодо обліку навчання, впевнена, більшість дрібних проблем взагалі зникне. Частину курсів можна буде пройти у дистанційному режимі. Сподіваюсь, що досить швидко, електронну систему організації та обліку навчання слухачі оцінять і будуть активно використовувати.
Тепер більш детально про форму навчання "1 раз на 5 років", яку прийнято називати традиційною. Це навчання, яке триває одну сесію. Старші вчителі, сподіваюсь, пам'ятають часи, коли курси підвищення кваліфікації тривали місяць. Власне, саме це і є курсами 1 раз на 5 років і саме так і будуть проходити курси в одну сесію в ЛОІППО. Тобто ті самі 216 год., про які я розповідала вище, але в один прийом.
В чому полягає складність організації такого навчання, думаю, всі розуміють - фінансування. Зараз в жодному бюджеті не знайдеться коштів для оплати замін та відряджень педагогам протягом цілого місяця. Отже, ця форма навчання неможлива для педагогів області за державний кошт. Адже, навіть, якщо будуть організовані такі курси ЛОІППО педагоги на них не приїдуть, їх просто не скерують районні відділи освіти.
Ще більш проблемним стає таке навчання для педагогів м. Львова. Адже, хочу нагадати львівським педагогам, що з 1 вересня 2012 року, навчання на курсах підвищення кваліфікації для них буде відбуватися у другу зміну ( з 15-00 до 18-00 год.), згідно листа № 2601-вих-407 від 8 травня 2012 р. управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.  До речі, ця пропозиція щодо організації навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогів м. Львова у другу зміну викликано саме відсутністю фінансів. Тобто"традиційне" навчання за таких умов буде тривати два місяця...
Впевнена, що такий графік навчання - зранку уроки після обіду курси - досить виснажливий, особливо протягом тривалого часу.
І ще одна важлива деталь, яка суттєво впливає на вибір форми навчання - кількість посад та предметів викладання.  На курсах з традиційною формою можуть навчатися педагоги, які мають лише одну посаду і не більше двох предметів викладання. Адже за одну сесію не можливо охопити більшу кількість напрямків навчання. У всіх інших випадках, якщо ви хочете отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації зі всіх предметів, які викладаєте і всіх посад, які посідаєте, треба вчитися за кредитно-модульною системою, адже лише вона забезпечить можливість прослухати спецкурси зі всіх предметів і посад.
Отже, роблячи вибір варто керуватися знаннями та власними потребами.
Зважте, що ви хочете мати у результаті і зробіть правильний вибір.

пʼятниця, 1 червня 2012 р.

Схеми навчання. Що обрати?

Давайте поговоримо цього разу про можливі форми навчання на курсах підвищення кваліфікації. Спробую у цьому пості визначити відправні точки та, на скільки мені це вдасться, визначити існуючі напрямки.
Згідно з існуючим законодавством (стаття 54 Закону "Про вищу освіту"), слухач курсів підвищення кваліфікації може обрати форму підвищення кваліфікації і, згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, забов'язаний підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.
Яким чином можна реалізувати це право та обов'язок у ЛОІППО?

До тепер існувало і існує кілька схем навчання: 

  •  кредитно-модульна система , яка передбачає підвищення кваліфікації протягом 4 років, навчальне навантаження за кредитно-модульною системою рівномірно розподілено на весь період навчання. На даний момент це найбільш поширена форма підвищення кваліфікації серед педагогів області;
  • так звана, традиційна форма підвищення кваліфікації, за якою педагоги підвищують свою кваліфікацію за одну навчальну сесію (1 раз на 5 років);
  • індивідуальна форма підвищення кваліфікації, це швидше виняток із правилі і стосується особливих випадків. За такою формою навчання можна навчатися лише на підставі подання районних(міських) відділів освіти, де обґрунтовується потреба саме у такій формі навчання.
Чому саме кредитно-модульна система є найбільш поширеною формою підвищення кваліфікації педагогів області?

  • ця система дозволяє організувати навчання без тривалого відриву від виробництва, тобто навчання розподілено таким чином, нетривале очне навчання протягом навчального року (не більше 4 днів) поєднується із керованою самостійною роботою слухача, що забезпечує більш якісний процес навчання і не створює проблем, пов'язаних із тривалою заміною педагога на основному місці роботи, не призводить до перевитрат бюджетних коштів тощо;
  • ця система дозволяє максимально врахувати особливості потреби у підвищенні кваліфікації самого слухача курсів. За такої системи підвищення кваліфікації можна пройти навчання за кількома напрямками, які пов'язані із посадами, які посідає слухач і предметами викладання, що дозволяє по завершенні циклу навчання отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації за кількома посадами та(або) кількома навчальними предметами. При чому процес вибору і зарахування на спецкурси з того чи іншого напрямку можна коригувати, враховуючи індивідуальні потреби кожного слухача. Хочу зазначити, що з введенням електронної форми організації та обліку навчання цей процес стане більш простим і прозорим для слухача та методичних служб, що дозволить розширити можливості такого навчання.
  • ця система дозволяє викладачам в процесі навчання враховувати та використовувати найновіші тенденції та вимоги до підвищення кваліфікації педагогічних працівників, надавати дійсно нові, актуальні знання та навички, які забезпечать слухачам покращити власні професійні потреби.
Добре, що ці переваги оцінила більшість педагогів області.
Але, звичайно, є і ті, кому така форма навчання не подобається. Тоді можна навчальний курс підвищення кваліфікації з певного предмету або посади пройти за одну навчальну сесію. Ця форма навчання у нас в області називається традиційною. Найбільшими прихильниками її є педагоги м. Львова. Таких груп небагато, адже не так просто засвоїти великий обсяг навчальної інформації, так би мовити, за один прийом. Крім того величезні проблеми виникають при відрядженні працівника на такі курси, адже вони тривають значно довше і потребують значних витрат на відрядження та заміну. Кількість груп за традиційною формою навчання щорічно зменшується.
Також у педагогів області є можливість підвищити кваліфікацію у Львівському національному університеті ім. Івана Франка або у Дрогобицькому державному педагогічному університеті. Таких педагогів зовсім незначна кількість.
Хочу також зазначити, що незалежно від того, за якою формою навчання ви навчались, навчаєтесь або плануєте навчатись у ЛОІППО, необхідно пройти реєстрацію у базі даних слухачів курсів підвищення кваліфікації. Навіть, якщо ви зовсім недавно отримали свідоцтво у Дрогобицькому педагогічному університеті або у Львівському національному університеті, адже ця база даних створюється на тривалий час і її мета врахувати всіх потенційних клієнтів для навчання у ЛОІППО у будь-який час, коли виникне така потреба.
 Колеги, якщо у вас виникатимуть запитання або пропозиції щодо змісту цього чи інших повідомлень - пишіть їх у коментарях!

Вдалого вам вибору форми та часу підвищення кваліфікації!